Paul Manafort nhận tội, đạt thỏa thuận với Robert Mueller

3 006
14 0

-Nổ hệ thống khí đốt ở Massachusetts, 1 chết, 10 bị thương
-Paul Manafort nhận tội, đạt thỏa thuận với Robert Mueller
-TNS Dianne Feinstein chuyển thông tin của ứng viên tối cao pháp viện cho FBI


Người Việt TV (c) 2018 - https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online - https://NGUOI-VIET.com